Naše vize a hodnoty

Investovat přes VIAVAL znamená bezpečně se rozhodovat o penězích, porazit inflaci, ochránit své finance v turbulentních dobách a vybudovat a předat majetek dalším generacím.

Ochrana Vašeho kapitálu a majetku, pravidelný příjem a růst, čas pro Váš spokojený život a zájmy je naší prioritou. Vždy zastupujeme Vaše zájmy.

Našim posláním je poznat Vás a Váš život a pochopit co Vás zajímá a potřebujete řešit a nabídnout Vám to nejlepší řešení s přihlédnutím k Vašim přáním a požadavkům.

Naše poslání a vize

Ucelený pohled na osobní a firemní finance majitelů rodinných firem a nalezení vhodného řešení pro řízení celého majetku rodiny z jednoho místa a s přesahem na další generace.

Není finanční téma, které bychom s Vámi nemohli probrat a nedokázali Vám navrhnout vhodné řešení, ať už sami, či s našimi partnery. Náš servis vždy jako služba Vám, s porozuměním k Vašemu životu a potřebám, tak aby Vám to dávalo smysl a přidanou hodnotu, a to bez závislosti na jednotlivých produktech. 

Našim dlouhodobým cílem je vybudovat centrum znalostí a informací, příležitostí a nových možností, přístupných k Vašemu využití a potřebám. Jedním z  dalších efektů je i pomoci zvýšit finanční gramotnost v ČR. 

Klíčová témata k naši spolupráci:

 • pomoc s finančním rozhodováním
 • při maximální ochraně kapitálu před ztrátou a snížením všech souvisejících rizik
 • a minimalizací daňové zátěže
 • s přihlédnutím k dědictvípředání majetku dalším generacím
 • a případným zapojením i do charity

Náš klient si zaslouží poradce, kterému může důvěřovat, kdo mu pomůže se správně rozhodnout o penězích a jeho majetku, a to i v nečekaných situacích, tak že se může v klidu věnovat svým blízkým a plnit si své cíle a přání. 

Naše hodnoty

zodpovědnost - důvěryhodnost - flexibilita - kompetence - autenticita - konzistentnost

 • Poskytujeme své služby poctivě, profesionálně, s veškerou odbornou péči a pílí a s přihlédnutím v nejvyšší možné míře na zájmy klienta.
 • Odpovídáme na všechny otázky klienta přesně a srozumitelně, nezamlčujeme skutečnosti, které mohou mít pro klienta a jeho investici zásadní význam.
 • Bereme ohled na nedostatek zkušeností klienta a nezneužíváme důvěry klienta, jeho věku, zdravotního stavu, neporozumění či neznalosti investic.
 • Při řešení potřeb klienta vždy pracujeme s vysokou mírou péče a pozornosti a provádíme důkladný sběr dat a analýzu informací o klientovi, pečlivě zhodnocujeme možnosti a následně srozumitelně a uceleně prezentujeme všechna doporučení a návrhy při zachování nezávislosti a objektivity. Všechny naše doporučení realizujeme nezaujatě a bez ohledu na vlastní kompenzaci, zájmy a předsudky.
 • Jasně rozlišujeme fakta a názory, prognózy stejně jako vlastní názory uvádíme zřetelně. 
 • Ujistíme se, zda klient všem poskytnutým informacím porozuměl a souhlasí s nimi.
 • Vždy představujeme klientům plný rozsah nabídky produktů a možností. Klient musí mít jistotu, že navrhovaný produkt splňuje jeho cíle a potřeby.
 • Jednáme vstřícně, nečiníme na klienty nátlak a poskytneme jim dostatečný čas, aby mohli všechny informace vyhodnotit.
 • Seznámíme vždy klienta s investorskými zásadami, nenabízíme výhody, které nemůžeme zaručit či je představovaný investiční nástroj nemůže naplnit. Neprovádíme žádná prohlášení o nabízených službách, která by mohla uvádět klienty a potenciální klienty v omyl.
 • Staráme se pravidelně o své klienty, klientský servis nekončí uzavřením smlouvy, ale naopak začíná.
 • Pravidelně s klientem řešíme jeho potřeby a požadavky, jen pravidelné a časté aktivity vedou ke kvalitním službám.
 • Dbáme na skvělé jméno a reputaci společnosti VIAVAL a všech jeho partnerů, dodržujeme vůči svým kolegům i konkurentům vždy zásady čestné a poctivé podnikatelské etiky.
 • Pravidelně se vzděláváme, investujeme do svého vzdělání, do našeho týmu a našich klientů.
 • Udržujeme vždy nejvyšší standardy profese při poskytování informací a vydávání doporučení nebo při podávání zpráv klientům.
 • Všechny informace o potenciálních klientech a klientech jsou brány jako vysoce důvěrné

Kontaktujte nás

V případě Vašeho zájmu můžete nám napsat, zavolat nebo přijít do naší kanceláře. Budete vždy vítáni.

Jsme tu pro Vás každý pracovní den, ale samozřejmě můžeme se spojit i v jiný vhodný termín.

Pokud upřednostňujete on-line setkání, můžete vstoupit do naši virtuální kanceláře a dohodnout si on-line konzultaci na tomto odkaze:

https://calendly.com/libor-divis/online-konzultace

Pokud nám chcete napsat pište na: info@viaval.cz

Informace jak pracujeme z Vašimi osobními údaji naleznete zde: Zásady zpracování osobních údajů